NEDEN ENERJİ TASARRUFU

     Kalkınmakta olan ve nüfusu artan bir ülke olması nedeniyle Türkiye’nin enerji tüketimi hızla artmaktadır. Bu da doğal kaynakların bilinçsizce ve büyük bir hızla tüketilmeye başlamasına neden olmuştur. Bu bilinçsizce tüketim, enerji kaynaklarının verimli kullanımını gündeme getirdiği gibi, tüketim sonucunda oluşan her türlü katı sıvı ve gaz atıkların da arıtılmadan doğaya atılmasının meydana getirdiği önemli çevre kirliliğinin önlenmesi arayışını da beraberinde getirmiştir. 

     Üretilen enerjinin yaklaşık üçte biri sanayide tüketilmektedir. Bu enerjinin önemli bir miktarı, ileri teknoloji ürünlerinin kullanıldığı enerji tasarruf önlemleriyle geri kazanılabilir. Enerji tasarrufu sayesinde hem ülkemiz enerji darboğazından kurtulacak, hem de sanayici aynı ürünü daha düşük bir maliyetle elde ederek rekabet gücünü arttırmış olacaktır.

     Enerji tasarrufu, enerji arzının azaltılması veya kısıtlanması şeklinde düşünülmemelidir. Enerji tasarrufu, kullanılan enerji miktarının değil ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. Enerji maliyetlerini düşüren üretici, aynı miktardaki mal veya hizmetleri daha az enerji veya aynı miktar enerji ile daha çok mal ve hizmet üreterek, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttıracaktır.

   

    SANAYİDE ENERJİ TASARRUFU YÖNTEMLERİ

*

Yanma Veriminin İyileştirilmesi

*

Atık Sudan Isı Geri Kazanım

* Atık Baca Gazından Isı Geri Kazanım
* Havadan Havaya Isı Geri Kazanım
*

Kazan Blöfünden Isı Geri Kazanım,

*

Yalıtım (Vana) Ceketleri,

* Flaş Buhardan Isı Geri Kazanım
*

Kompresör Kapasite Kontrolü

* Kireçtaşı Önleyiciler
* Soğutma Kulelerinde Enerji Tasarrufu

 

 

  Enerji Yönetimi ve Tasarruf Sistemleri

Copyright © 2003 Emti